ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Από 09-1-2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για αγοροπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων (κατοικίες, διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι) άνω των 50 τ.μ.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για νεόδμητα και υφιστάμενα ακίνητα. Εξαιρούνται κτίρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Τα ακίνητα με βάση τα πιστοποιητικά θα κατατάσσονται σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης (Α+,Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η), και θα προτείνεται η υλοποίηση εργασιών για τη μείωση της κατανάλωσής τους (π.χ. αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση καυστήρα), χωρίς να είναι υποχρεωτική η υλοποίηση τους.

Στα νεόδμητα κτίρια η επιθεώρηση αποσκοπεί στον έλεγχο της εφαρμογής της ενεργειακής μελέτης κατά ΚΕνΑΚ, όπου όταν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της μελέτης, θα πρέπει να εκτελούνται πρόσθετες εργασίες με σκοπό την επίτευξη των προδιαγραφών της μελέτης.

Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου προηγείται αυτοψία και διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης.

α) Κτίρια ή τμήματα κτιρίων - Χρήση Κατοικίας

Επιθεώρηση στο σύνολο του κτιρίου (πολυκατοικία) 1,00 €/m2 (ελάχιστη αμοιβή 200,00 €)
Επιθεώρηση σε τμήματα κτιρίου (διαμέρισμα) 2,00 €/m2 (ελάχιστη αμοιβή 150,00 €)
Επιθεώρηση σε μονοκατοικία  1,50 €/m2 (ελάχιστη αμοιβή 200,00 €)


β) Κτίρια ή τμήματα κτιρίων - Χρήση εκτός Κατοικίας

Χώρος έως 1.000m2 2,50 €/m2 (ελάχιστη αμοιβή 300,00 €)
Χώρος μεγαλύτερος από 1.000m2 για τα πρώτα 1000,00 m2  =>  2,50 €/m2
Επιθεώρηση σε μονοκατοικία  για τα υπόλοιπα m2          =>  1,50 €/m2

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%.


Επίσης δεν περιλαμβάνεται τυχόν πρόσθετη δαπάνη που θα απαιτηθεί για σύνταξη σχεδίου, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα πρωτότυπα της πολεοδομίας, ή άλλες δαπάνες που τυχόν προκύψουν από την ελλιπή προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Δικαιολογητικα για εκδοση ΠΕΑ

 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, στοιχεία Επικοινωνίας κλπ.)
 • Πίνακας χιλιοστών
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο)
 • Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου
 • Οικοδομική άδεια
 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια
 • Μελέτη θερμομόνωσης
 • Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων της ιδιοκτησίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο)
 • Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης και άλλων μηχανολογικών εγκαταστάσεων της τελευταίας τριετίας

 • Κατά την επιθεώρηση ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου (κύριους, βοηθητικούς, αποθήκες κλπ) καθώς και στον περιβάλλοντα ή κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου.