ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.P.S.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

για μεταβίβαση ακινήτου, για να αγοράσεις και να αξιοποιήσεις ένα νέο οικόπεδο-αγροτεμάχιο-σπίτι, αν θέλεις να εξακριβώσεις τα ακριβή όρια της ιδιοκτησίας, αν επιθυμείς να κτίσεις νέο σπίτι, αν θέλεις να δηλώσεις ή να μεταβάλλεις τα στοιχεία της ιδιοκτησίας σου στο κτηματολόγιο, είτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμβουλή ή βοήθεια χρειάζεσαι σχετικά με οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίσματα κλπ, θα βρείς έμπειρους μηχανικούς που θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα.

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κάθε τοπογραφικό είναι μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές μεταβλητές όπως η έκταση προς αποτύπωση, τι υπάρχει μέσα στο γήπεδο (οικόπεδο-αγροτεμάχιο), για ποιό σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το τοπογραφικό και διάφορες ιδιαιτερότητες ανάλογα με την περίσταση. Συγκεκριμένα για κατάθεση τοπογραφικού σε μια πολεοδομία υπολογίίζεται βάσει συγκεκριμένων τύπων η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή, αλλά προσοχή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έτσι υπολογίζονται οι αμοιβές για κάθε τοπογραφικό.Επομένως καλό θα ήταν να μιλήσετε μαζί μας για κάθε περίπτωση.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Συμβολαιογραφικές πράξεις & άλλες δικαιοπραξίες.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Χαρακτηρισμό δασαρχείου με διάγραμμα ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87.
 • Μελέτη εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων - αγροτεμαχίων.
 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης).
 • Σύνταξη διαγραμμάτων & πινάκων αναλογισμού.
 • Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες.
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις: Κατόψεις, όψεις κτιρίων και κατασκευών. Απόδοση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Χωροσταθμήσεις
 • Ισοϋψείς καμπύλες
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους/τρισδιάστατη απεικόνιση.

LEICA TPS 400

Γεωδαιτικος Σταθμός

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

 • Σήμανση επί εδάφους ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων
 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/ οικοδομικών γραμμών
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών.